Community projectenProjecten in Kasanka

De lokale mensen
Kasanka National Park ligt in het gebied Kafinda, geregeerd door dorpsopperhoofd Chitambo IV. De overgrootvader van deze chief was aanwezig bij David Livingstone op zijn sterfbed. Dichtbij het park is een gedenkplaats, waar de ontdekkingsreiziger stierf. Ongeveer 60.000 mensen wonen in Kafinda, een zeer arm en afgelegen gebied. Ze leven vooral van de landbouw en visserij. Veel voorkomende gewassen zijn mais, sorghum, gierst, cassava en pinda's. Deze gewassen worden verbouwd door middel van de zwerflandbouw (slash and burn) technieken. Slechts enkele mensen houden geiten, varkens of kippen. Vis is de belangrijkste bron van dierlijke eiwitten.

Alternatieven voor stropen
Het community project probeert stropen in het gebied te verminderen door te zorgen voor duurzame alternatieven. Het project promoot meer duurzame manieren van landbouw om zo de hoeveelheid beschikbare eiwitten te vergroten. Dorpelingen worden ook aangemoedigd om geld te verdienen door actitiveiten zoals kunstnijverheid en het houden van kippen, geiten, konijnen of door het telen van groenten.

Bewust omgaan met natuur
Kasanka Trust werkt met lokale natuurbeschermingsgroepen en vrouwengroepen om het bewustzijn van het belang van natuurbescherming te vergroten. Schoolkinderen nemen deel aan Chongololo-clubs. Deze clubs leren kinderen over natuurlijke hulpbronnen. De clubleden gaan vaak het dorp in om hun kennis te delen met hun dorpsgenoten. Ook zijn er rondtrekkende theatergroepen die voorstellingen geven over natuurbescherming.

Natuurlijke hulpbronnen
De lokale dorpen worden aangemoedigd om projecten te ontwikkelen waarmee zij inkomen kunnen verwerven door duurzaam gebruik van hun natuurlijke hulpbronnen. Het gebied heeft op dit moment 8 dorpsraden die rapporteren aan een centrale raad voor natuurbescherming. De Kasanka Trust helpt het bestuur door hen 5% van de opbrengst van de toeristeninkomsten te doneren. Dit helpt de dorpen om een direct voordeel te zien in het bezoek van iedere toerist in het park. Het geld wordt gebruikt voor kleine projecten.

Gezondheidszorg
Het meest ambitieuze project van de Kasanka Trust was het opzetten van een nieuw gezondheidscentrum in Chalilo dat door de Duitse ambassade werd geopend in 2002. Het werk werd gedaan door lokale vrijwilligers die werkten voor een kleine vergoeding. Het bouwen van het gezondheidscentrum en stafhuizen werd mede mogelijk door subsidies van de Duitse ambassade, het Guernsey ontwikkelingsfonds en FIDES, een Nederlandse liefdadigheidsinstelling. Kasanka Trust helpt het gezondheidscentrum regelmatig met transport om alle afgelegen dorpen te bezoeken voor vaccinaties tegen polio en mazelen.

Meer informatie op www.kasanka.com.

Community projecten