Fellow ProgramProjecten in Kasanka

Ecotoerisme in Kasanka National Park
Een van de pijlers van inkomsten voor het Kasanka National Park is het ecotoerisme in het park. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de duurzame ontwikkeling van het park.

Vanwege de hoge kosten zijn de nodige investeringen voor huisvesting van bezoekers de laatste jaren wat achter gebleven bij de groei van het aantal gasten dat Kasanka jaarlijks bezoekt. De kwaliteit van de huisvesting kan worden verbeterd en een aantal chalets (in Wasa) is aan vervanging toe. De Kasanka Trust in Zambia gaat dit nu aanpakken en wil zo het ecotoerisme een nieuwe impuls geven.

Fellow Program van de Kasanka Trust in Zambia
Om de bouw van nieuwe chalets te financieren en andere voorzieningen, zoals de uitbreiding en verbetering van tented kamps, mogelijk te maken heeft de Kasanka Trust in Zambia een Fellow Program opgestart. Ook vanuit Nederland kunt u hieraan deelnemen (zie hieronder).

Als Kasanka Trust Fellow steunt u de bevordering van het ecotoerisme in het Kasanka National Park en daarmee de duurzame instandhouding van het park. Daarbij ontvangt u en uw familie een aardige reductie op uw verblijf in het Kasanka National Park, Lavushi Manda of Shoebill Island en op de faciliteiten aldaar. In de Engelstalige brochure van de Kasanka Trust in Zambia kunt u hierover meer lezen.

Door middel van een Kasanka Trust Corporate Fellowship kunt u ook met uw bedrijf of organisatie deelnemen aan dit programma. In de Engelstalige brochure van de Kasanka Trust in Zambia kunt u hierover meer lezen.

Fellow Program en de Stichting Kasanka Nederland
De Stichting Kasanka Nederland staat achter het Fellow Program van de Kasanka Trust in Zambia en beveelt dit van harte bij u aan. Wij zien erop toe (voor- en achteraf) dat donaties ten behoeve van het Fellow Program volledig ten goede komen van ons doel om het ecotoerisme in het Kasanka National Park te stimuleren ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van het park.

Deelnemen aan het Fellow Program
Vanuit Nederland kunt u deelnemen aan het Fellow Program via de Stichting Kasanka Nederland. Dit kunt u doen door uw eenmalige of jaarlijkse donatie ten behoeve van het Fellow Program over te maken op onze bankrekening (zie hieronder) onder vermelding van Fellow Program Kasanka Trust Gold, Silver of Bronze. Vanwege onze aanmerking als een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is uw donatie via de Stichting Kasanka Nederland aan het Fellow Program aftrekbaar van de belasting (zie ook onze contactgegevens).

Bankgegevens 
Rabobank rekeningnummer (IBAN): NL03 RABO 0133 3681 14
t.n.v. Stichting Kasanka Nederland te Heiloo
(BIC: RABONL2U)

Fellow Program