Stichting Kasanka

Stichting Kasanka Nederland
Stichting Kasanka Nederland richt zich op duurzame ontwikkeling van mens en natuur in Afrika, in het bijzonder in en rond Kasanka National Park in Zambia.

Doelstellingen
Stichting Kasanka Nederland heeft als doelstelling om ondersteuning te bieden in en rond Kasanka National Park op het gebied van:
•  natuurbescherming en -beheer
•  duurzame ontwikkeling
•  onderwijs

Stichting Kasanka Nederland ondersteunt daartoe de Kasanka Trust in Zambia. Dit is de lokale stichting, die het Kasanka National Park beheert.

Hoe wij dat doen kunt u nalezen in:
• onze statuten (incl. beloningsbeleid);
• ons beleidsplan en
• ons jaaroverzicht en financieel jaaroverzicht.

Wat de Kasanka Trust in Zambia het afgelopen jaar met onze steun heeft kunnen realiseren kunt u nalezen in de verantwoording (in het Engels) van de Kasanka Trust.

Hoe wij de Kasanka Trust in Zambia sinds onze oprichting hebben kunnen ondersteunen, kunt u zien in ons 1e en 2e financieel meerjarenoverzicht (in het Engels).

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep van enthousiaste mensen in Nederland die korte of langere tijd in Kasanka National Park hebben gewerkt of daar op bezoek zijn geweest. Anderen zijn enthousiast geworden door de verhalen van degenen die er al waren. Samen vormen wij de Stichting Kasanka Nederland, waarvoor wij onbetaald ons werk doen (zie onze statuten en zie ook onze contactgegevens).

Het bestuur 
Ben Daemen (voorzitter) 
vacature (secretaris)
Bart van der Feen de Lille (penningmeester)
vacature (lid)
vacature (lid)

Vrijwilligers 
Hanneke van der Aalst
Cornelie van der Feen de Lille
Charlotte Philippona
Peter van Rossum

Raad van toezicht 
Charlotte Philippona
Peter van Rossum
vacature

Sponsors
Sponsors van de Stichting Kasanka Nederland zijn B&D Natuuradvies en Resultfactory ...

Resultfactory

... en was DierenPark Amersfoort Yellow Fund.

logo Dierenpark Amersfoort

Stichting Kasanka Nederland ontvangt daarnaast vooral particuliere giften.

Stichting Kasanka Nederland is sinds 2008 bij de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Zie ook onze contactgegevens.

Stichting Kasanka