DoneerWat kunt u doen?

Geef een donatie
Door het geven van een eenmalige of frequente donatie aan de Stichting Kasanka Nederland steunt u het werk van de Kasanka Trust in Zambia en helpt u mens en natuur in en rond het Kasanka National Park.

Naast de projecten die wij steunen heeft de Kasanka Trust in Zambia ook inkomsten nodig voor het beheer van het Kasanka National Park. Elke extra bijdrage daaraan, groot of klein, is heel welkom.

€ 25,- is voldoende voor het vergoeden van de materiaalkosten voor één boerenfamilie voor een training in chilliproductie en chilli fencing.

€ 55,- is voldoende voor de rantsoenen voor één patrouille-eenheid (bestaande uit 6 personen) om 10 dagen en nachten in het park door te brengen.

€ 75,- om één boerenfamilie een volledige training te geven in de productie en verwerking van chilli-producten. Dit houdt in: trainingsessie, materiaalkosten en begeleiding in het veld.

€ 185,- voor de uitrusting van een wildwachter, zodat deze een jaar lang in het park kan patrouilleren. De kosten kunnen laag blijven omdat het degelijke tweedehands spullen betreft.

€ 350,- tot € 750,- zorgt ervoor dat een middelbare scholier een jaar lang naar school kan. Dit bedrag wordt besteed aan lesgeld, uniform, transportkosten, examengeld en levensonderhoud. De kosten verschillen per middelbare school en nemen toe met de kwaliteit van de school. Studenten schrijven brieven naar hun sponsors om te laten weten hoe het gaat. Neem dus vooral contact met ons op, zodat wij uw adres kunnen doorgeven!

€ 800,- tot € 1000,- voor een jaarsalaris van een docent op een dorpsschool (preschool / basisschool). Er zijn op dit moment slechts 30 opgeleide docenten die lesgeven aan ongeveer 10.000 kinderen. Dat is veel en veel te weining. Kasanka heeft een speciale regeling getroffen met het ministerie van Onderwijs om extra docenten te plaatsen in overheidsscholen.

€ 1200,- voor alle kosten voor een patrouille-eenheid met 6 wildwachters voor de periode van een maand. Dit houdt in: uniform, salaris, rantsoen, transport en de kosten voor gerechtelijke vervolging van stropers. De patrouille-eenheid is ten minste 20 dagen en nachten per maand in het park.

Kortom ieder bedrag dat u doneert helpt!

Neem deel in het Fellow Program
Om het ecotoerisme in het Kasanka National Park een nieuwe impuls te geven heeft de Kasanka Trust in Zambia een Fellow Program opgezet, waaraan ook u kunt deelnemen (meer).

Bankgegevens
Rabobank rekeningnummer (IBAN): NL03 RABO 0133 3681 14
t.n.v. Stichting Kasanka Nederland te Heiloo
(BIC: RABONL2U)

Aftrekbaar van de belasting
Sinds 2008 is de Stichting Kasanka Nederland bij de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. Zie ook onze contactgegevens.

Doneer