OnderwijsprojectenProjecten in Kasanka

Chitambo Onderwijsproject
Het onderwijsproject is gestart in 2000 en sponsorde in een periode van 6 jaar 50 middelbare scholieren en 9 leraren. Ook herstelde de Kasanka Trust klaslokalen en stafhuizen in drie dorpsscholen. De Trust hoopt ieder jaar meer leerlingen te kunnen sponsoren.

Onderwijs in Zambia
Er zijn twee typen scholen in Zambia: overheidsscholen en dorpsscholen. Overheidsscholen vallen onder het ministerie van Onderwijs. Dorpsscholen zijn met eigen middelen opgezet door ouders en vrijwilligers in de dorpen. Vanwege de toename van het aantal leerlingen en de lange afstanden tussen overheidsscholen worden steeds meer dorpsscholen opgezet.

Dorpsscholen
De Kasanka Trust geeft prioriteit aan dorpsscholen omdat ze opgestart worden door lokaal initiatief en overleven met weinig middelen. Op deze scholen werken vrijwilligers als leraar. Zij hebben geen opleiding genoten en ontvangen geen salaris. Als compensatie ontvangen zij als het meezit 1 gallon pinda's of maismeel per kind per maand. Helaas komt het vaak voor dat de ouders dat niet op kunnen brengen. De toelage van Kasanka Trust kan helpen om de vrijwillige docent gemotiveerd te houden. Verdere ondersteuning bestaat uit het geven van advies en het gratis deelnemen aan vaardigheidstrainingen.

Sponsoring middelbare scholieren
In Zambia is de basisschool gratis. De middelbare school is dat niet. Veel ouders kunnen de kosten voor lessen, materialen, uniform en examens niet opbrengen. En veel scholieren zijn wees. Scholieren die initiatief tonen, enthousiast en vastberaden zijn worden door Kasanka Trust gesponsord. Deze vorm van sponsorship is populair omdat er weinig administratiekosten zijn en het mogelijk is om als sponsor en leerling met elkaar in contact te komen.

Herstel schoolgebouwen en stafhuizen
Veel scholen en stafhuizen zijn een bouwval met lekkend dak. Er is vaak geen meubilair. Door het bouwen van stafhuizen kan een school meer leraren aan zich binden, de school kan op tijd beginnen en er kan beter op de scholen worden gelet.

Natuuronderwijs
Het onderwijsproject organiseert schoolbezoeken aan het park om natuurbeheer te promoten. In 2007 is er aan de rand van Kasanka Park een natuurcentrum geopend dat naschoolse natuurkampen organiseert. De natuurclubs (chongololo clubs) kunnen hier ook terecht. Kinderen die ooit lid waren van deze club komen later vaak terecht in een beroep rond natuurbeheer.

Meer informatie op www.kasanka.com.

Onderwijsprojecten